HOLZ OIL

HOLZ Oil - Wydajny olej saturacyjny do drewna

HOLZ Oil zabezpiecza i chroni drewno przed wilgocią oraz ogranicza wpływ promieniowania UV.

Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do wszystkich gatunków drewna. Używać zarówno na drewno nowe jak i do renowacji starszych powierzchni. Może być stosowany na płaszczyznach poziomych i pionowych.

Bardzo szybki w aplikacji, wchłania się łatwo i nie tworzy powłoki.


SPOSÓB UŻYCIA

Przed nałożeniem środka HOLZ Oil powierzchnię drewna dokładnie oczyścić z piasku, liści, kurzu i innych zanieczyszczeń. Olej nakładać na drewno suche przy pomocy pędzla, wałka, padu, zanurzenia lub natrysku w temperaturze otoczenia powyżej +5 st. C i wilgotności nie wyższej 80%. Zwrócić uwagę na warunki pogodowe, aby po nałożeniu oleju nie spadł deszcz przez 2 doby. Przed aplikacją i w czasie olej dokładnie mieszać. Osad na dnie jest normalnym zjawiskiem i nie wpływa na jakość produktu. Nakładać 2-3 warstwy metodą „mokre na mokre” przez ok. 40 minut.

Uwaga: nadmiar oleju usunąć przy użyciu bawełnianego czyściwa, niewytarcie nadmiaru oleju spowoduje powstanie grubej łuszczącej się powłoki.

Narzędzia myć wodą z mydłem lub benzyną lakową.


SKŁAD

- Zestaw olejów w tym naturalnych

- rozpuszczalniki bezzapachowe

- utwardzacze i dodatki


WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

- Wygląd: Ciecz

- Kolor: Jasnobrązowy

- Zapach: naturalnego oleju

- Gęstość względna: 1,00 ±0,02

- pH: 6,8 ± 0,2

- Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny


PRZECHOWYWANIE

Olej saturacyjny HOLZOil należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od żywności, dostępu dzieci i zwierząt. Temperatura przechowywania i transportu powinna być wyższa niż 0 st.C.

Powrót do góry