FAQ

FAQ - Zbiór najczęściej zadawnych pytań

Pytania i odpowiedzi dotyczące impregnatu.

I. Zamawianie produktu

Jaki jest koszt impregnatu HOLZProf?

Cena impregnatu ustalana jest indywidualnie dla danej konkretnej inwestycji i zależna jest m.im od zamawianej ilości. W celu poznania dokładnej ceny zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

W jaki sposób mogę skontaktować się z Państwa przedstawicielem?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 600 008 857 / 61 812 10 12, mailowo pod adresem info@holzprof.pl lub korzystając z formularza kontaktowego

W jakich opakowaniach dostępny jest impregnat przeciwogniowy HOLZProf?

HOLZProf standardowo oferowany jest w opakowaniach 5L i 20L (karton zbiorczy 4x5L lub kanister). Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość przygotowania zamówienia w paletopojemnikach IBC 1000L.

Jaki jest czas realizacji zamówienia?

W większości przypadków zamówienia realizowane są w przeciągu 24h godzin od momentu potwierdzenia przez naszego pracownika. Dostawy towaru na terenie kraju realizujemy drogą kurierską i/lub paletową w przeciągu 24/48 godzin

Czy mogę odebrać zamówiony impregnat osobiście?

Tak. Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Poznańskiej 9 w Kicinie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

II. Charakterystyka produktu

Jaką EUROKLASĘ uzyskuje drewno po zaimpregnowaniu impregnatem HOLZProf?

- B-s1,d0 - wg normy PN-EN 13501-1:2010 (SBI EN 13823:2010 oraz ISO 11925-2) - NRO nierozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku.
Dla okładzin ściennych, stropowych i dachów:
- K1 10 i K2 10 - wg normy PN-EN 13501-2 (EN14135:2004, EN1363-1, EN1363-2:1999 i EN ISO 13943:2000).
Dla posadzek drewnianych:
- B(Fl)s1, d0 - wg EN 13501-1 (EN ISO 11925-2:2010 i EN ISO 9239-1:2010).

Czy impregnat w sposób znaczący zmieni kolorystykę drewna?

Nie. Środek HOLZProf fire retardant jest preparatem bezbarwnym nieposiadającym dodatkowych barwników. Nie zmienia on w sposób znaczący koloru drewna, zachowując jego naturalny wygląd.
W szczególności w pierwszym etapie drewno zabezpieczone przypominać będzie swoim wyglądem drewno mokre/wilgotne (zwiększone nasycenie kolorów oraz większa widoczność usłojenia) jednak z czasem efekt ten ustępuje. Wpływ na przyciemnienie drewna może mieć m.in. ekspozycja na działanie promieni słonecznych w trakcie impregnacji lub bezpośrednio podczas schnięcia zabezpieczonych elementów.

Czy powierzchnię zabezpieczoną HOLZProf mogę pokryć farbą, lakierem lub bejcą?

Tak. Drewno zaimpregnowane retardantem HOLZProf możemy pokrywać powłokami dekoracyjno-ochronnymi jak impregnaty, bejce, farby, oleje, lakiery, lakiero-bejce, lazury lub preparaty biobójcze. Nałożenie kolejnych powłok powinno odbyć się po całkowitym przeschnięciu drewna (min. 72h).

Czy impregnat HOLZProf można stosować do twardych i gęstych gatunków drewna?

Tak. W przeciwieństwie do większości dostępnych na rynku środków, HOLZProf możemy stosować w zabezpieczeniu ogniochronnym zarówno drewna iglastego, jak i liściastego w tym twardych gatunków o dużej gęstości.
Badania przeprowadzone przez producenta uwzględniały gatunki w przedziale gęstości od +/- 330 do +/- 960 kg/m3!

Stosowanie w ciągach komunikacyjnych:

HOLZProf nie jest środkiem powłokotwórczym lub lakierem pęczniejącym, stąd też nie ulega degradacji mechanicznej na tarasach, posadzkach i stopniach schodowych.

Czy impregnat HOLZProf mogę stosować na zewnątrz budynków?

HOLZProf z powodzeniem może być stosowany na zewnątrz obiektów. Po wyschnięciu wnika w struktury drewna i wiąże się chemicznie z celulozą. W przeciwieństwie do preparatów solnych staje się on niewymywalny przez wodę i wilgotność kondensacyjną.

W jaki sposób HOLZProf zabezpiecza drewno przed owadami, grzybami i plesniami?

HOLZProf jest środkiem nietoksycznym i ekologicznym, nie zawiera biocydów oraz środków bio i owadobójczych. Jego działanie oparte jest na zmniejszeniu porowatości drewna oraz blokowaniu enzymów i uniemożliwieniu aktywności mikroorganizmów występujących na i w drewnie.

III. Nakładanie produktu

Czy stosując środek HOLZProf muszę przejść specjalistyczne przeszkolenie?

Nie. Produkt jest bardzo łatwy oraz bezpieczny w aplikacji i renowacji. Jedynym wymogiem jest ścisłe stosowanie się do zaleceń instrukcji nakładania

Czym należy nakładać uniepalniacz HOLZProf?

Uniepalniacz HOLZProf można nakładać pędzlem, wałkiem, zanurzeniowo lub metodą próżniowo-ciśnieniową. Producent dopuszcza również stosowanie natrysku hydrodynamicznego o ile przestrzegane będą jego zalecenia.

Jakie jest zużycie / wydajność impregnatu?

Niezależnie od metody aplikacji, zgodnie z instrukcją nakładania drewno musi wchłonąć min. 270 ml (300g) na każdy m2 zabezpieczanej powierzchni. Wydajność w takim wypadku to 3,7m2 z 1L produktu.
Wyjątek stanowi Cedr kanadyjski WRC, zużycie impregnatu HOLZProf dla tego gatunku wynosi 360 ml/ m2. Wydajność w takim wypadku to 2,7m2 z 1L produktu.
Należy pamiętać o tym że impregnacji poddajemy wszystkie płaszczyzny profili drewnianych, co oznacza aplikację czterostronną.

Czy impregnat należy rozcieńczyć?

Nie. HOLZProf jest środkiem gotowym do użycia już w momencie zakupu.

Jaki jest czas pomiędzy kolejnymi warstwami impregnatu HOLZProf?

Pomiędzy aplikacjami należy zachować odstęp czasowy 40-60minut.

Jaki jest Czas schnięcia?

Czas ten zależny jest od gatunku drewna, jego gęstości oraz panujących podczas nakładania i przesychania warunków atmosferycznych. Zazwyczaj po upływie minimum 72 godzin od impregnacji można nakładać powłoki dekoracyjno – ochronne, natomiast pełne, chemiczne związanie preparatu HOLZProf z celulozą następuje po 7 dobach

IV. Wpływ na zdrowie i środowisko:

Wpływ na zdrowie i środowisko:

HOLZProf jest przyjazny dla środowiska. Impregnat jest bezbarwny, bezwonny, niepalny, nietoksyczny oraz niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Posiada pozytywny atest NIZP-PZH HK/B/0656/01/2017 ważny do dnia 13.07.2022.

VOC - Volatile Organic Compound/ LZO - Lotne Związki Organiczne:

HOLZProf nie zawiera LZO - Lotnych Związków Organicznych (ang. VOC Volatile Organic Compound) - raport № KL2018/E2578. Spełnia wymogi certyfikacji LEED i BREEAM. Jest bezpieczny przy nakładaniu oraz późniejszym użytkowaniu.

Jak postępować z odpadami?

Odpady oraz opakowania usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje wykazane są w Karcie Charakterystyki Produktu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Skorzystaj z formularza.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną na ten adres jest VINTIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Poznańska 9, 62-004 Kicin k. Poznania, NIP 7773324518, Regon 380538541, KRS 0000737006. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ze względu na uzasadniony interes prawny administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem ewidencji korespondencji elektronicznej oraz utrzymywaniem kontaktów z klientami i kontrahentami. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywanie do innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@vintigo.pl

Powrót do góry