Dokumentacja

Dokumentacja preparatu HOLZProf

HOLZProf - to najwyższa klasa zabezpieczenia ogniowego dla drewna

Euroklasa: B-s1-d0 wg EN 13501-1

Prosimy o przesłanie zapytania drogą mailową w celu przygotowania oferty cenowej lub uzyskania kopi dokumentów tj. ocen, raportów, certyfikatów, świadectw, deklaracji, instrukcji nakładania dotyczących danego gatunku drewna lub jego zastosowania.

Przy zakupie preparatu wystawiane jest zawsze Świadectwo Sprzedaży wykazujące ilość zakupionego produktu z wyliczeniem szacunkowej powierzchni drewna, którą możemy zabezpieczyć. Prowadzimy pełen rejestr sprzedaży. Osoby upoważnione (inwestorzy, kierownicy budowy, strażacy, inspektorzy i inne osoby odpowiedzialne) mogą wystąpić o udostępnienie informacji, czy i w jakiej ilości preparat HOLZProf został zakupiony w naszej firmie.

Impregnat przeciwogniowy HOLZProf posiada atest NIZP-PZH HK/B/0656/01/2017 ważny do dnia 13.07.2022.

Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego potwierdzona przez:

- Instytut Technologii Drewna ITD (Polska)
- Instytut Techniki Budowlanej ITB (Polska)
- BM TRADA (Łotwa)
- BRE Global UK (Wielka Brytania)
- Efectis Group (Holandia)
- GTC Fire and Rescue Department (Litwa)
- INSPECTA (Estonia)
- LGAI Technological Center, S.A. / Applus+ Laboratories (Hiszpania)
- MeKA Forest and Wood product research and development Institute (Łotwa)
- Savonia University of Applied Sciences - wood engineering technology (Finlandia)
- SHR Timber Research (Holandia)
- SKH (Holandia)
- SP Technical Research Institute of Sweden (Szwecja)
- Tallinn University of Technology, Department of Polymer Materials (Estonia)
- The Health Protection Inspectorate of Estonia, the central lab of microbiology (Estonia)
- TÜV Estonia Ltd fire testing laboratory (Estonia)
- WFRGENT NV Warringtonfiregent Belgium (Belgia)
- VTT Expert Services Ltd (Finlandia)

HOLZProf - PZH produkt z atestem

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA

Środek HOLZProf został użyty do wytworzenia ekologicznej, trudno zapalnej płyty nie zawierającej formaldehydu, pod nazwą nanokompozyt lignocelulozowy. Technologię wytwarzania nanokompozytu lignocelulozowego opracował Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Poniżej kilka informacji o produkcie, a także certyfikat potwierdzający właściwości płyty wraz z uzyskanym dyplomem za zdobycie złotego medalu:

pobierz informacje o produkcie pobierz dyplom za zdobycie złotego metalu przeczytaj artykuł przeczytaj artukuł
Powrót do góry