Strona główna

HOLZ Prof

Impregnat ognioochronny

Zabezpieczenie drewna do euroklasy B-s1,d0

Nie zmienia wyglądu i cech drewna

Czytaj więcej

HOLZ Prof

Uniepalniacz

Nie wypłukiwany z drewna - na stałe łączy się z celulozą zawartą w drewnie

Czytaj więcej

HOLZ Prof

Retardant

Możliwość pokrycia zabezpieczonego drewna wybranymi powłokami dekoracyjno-ochronnymi: impregnaty, bejce, farby, oleje, lakiery, lazury

Czytaj więcej
01
HOLZProf
HOLZProf

HOLZProf
retardant nowej generacji zabezpieczenie przeciwogniowe drewna, wyrobów drewnopochodnych oraz innych produktów zawierających celulozę.

Preparat HOLZProf jest wynalazkiem chronionym patentem. Przedmiotem wynalazku jest kompozycja oparta na fosforanie, która znalazła zastosowanie w zabezpieczeniu biologicznym i przeciwpożarowym drewna.

Charakterystyczną cechą wynalazku jest to, że dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) działa jako modyfikator poprzez wchodzenie w reakcję chemiczną z celulozą. Podczas modyfikacji, dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) wiąże się z powierzchnią drewna i tworzy na niej powłokę ochronną.

Dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) może wnikać do ścian komórek drewna, wiązać się tam i jednocześnie zapewniać tworzenie zmodyfikowanej sieci krystalicznej, jej zagęszczanie i wypełnianie szczelin pomiędzy przestrzeniami. Przy traktowaniu drewna kompozycją opartą na fosforanach, zachodzi jego modyfikacja, czyli pomiędzy składnikami drewna a tą kompozycją zabezpieczającą tworzą się wiązania kowalencyjne. W rezultacie, ściany komórkowe zmieniają swój stan i fosforan żelaza(III) wiąże się w nich na długi okres czasu. Związki ortofosforanowe dobrze nadają się do modyfikacji drewna, gdyż mają one zdolność tworzenia związków z grupami hydroksylowymi celulozy i jednocześnie asocjują grupy funkcyjne w drewnie.

- Zgodnie z wynalazkiem, kompozycja może być stosowana jako środek ogniowo uodparniający do drewna i innych materiałów zawierających celulozę.

- Zgodnie z wynalazkiem, kompozycja może być stosowana do biologicznego zabezpieczania drewna przed próchnieniem i gniciem.

- Zgodnie z wynalazkiem, kompozycja może być stosowana jako dezynfekcyjny środek przeciwbakteryjny.

- Zgodnie z wynalazkiem, kompozycja może być stosowana jako konwerter rdzy i środek chroniący przed korozją metali.

Kompozycja oparta na fosforanie żelaza nie zaburza cyklu oddechowego drewna, nie blokuje ani nie konserwuje jego porów, natomiast blokuje enzymy i przeszkadza w aktywności mikroorganizmów występujących na drewnie, albo na nim rosnących (zarodników grzybów rozkładających drewno). Kompozycja tworzy silne wiązanie z drewnem, zmniejszając jego porowatość.

Przez wprowadzenie dihydratu diwodorofosforanu żelaza(III) do drewna wzrasta: odporność na deformację, trwałość (długowieczność), ogniotrwałość i spoistość drewna. Wzrasta odporność na ablację kompozycji fosforanowej z drewna, spada absorpcja wody, drewno staje się odporne na światło, powstaje stabilność świetlna. Drewno traktowane tym materiałem staje się odporne na pleśnie, zmiany barwy i na grzyby powodujące gnicie oraz na inne mikroorganizmy niszczące materiały zawierające formy celulozowe.

Zobacz obiekty referencyjne
02
HOLZProf
HOLZProf

Najważniejsze cechy
preparatu HOLZProf

1. Zdolność ogniochronnego zabezpieczenia drewna litego do klasy B-s1,d0 - badania wg normy PN-EN 13501-1:2010 (SBI EN 13823:2010 oraz ISO 11925-2) - NRO nierozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku.

2. Zdolności ogniochronnego zabezpieczenia drewnianych okładzin zewnętrznych ścian, stropów i dachów do klasy K1 10 i K2 10 w oparciu o klasyfikację odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2 (EN14135:2004, EN1363-1, EN1363-2:1999 i EN ISO 13943:2000).

3. Zdolność ogniochronnego zabezpieczenia posadzek drewnianych do euro klasy B-fl, s1 wg normy EN ISO 9239-1.

4. Zdolność ogniochronnego zabezpieczenia elewacji i fasad drewnianych wg rozbudowanego testu SP FIRE 105 (Szwecja) oraz wg badań opartych na polskiej normie PN-B-2867:1990 - wynik NRO.

5. Zdolność ogniochronnego zabezpieczenia drewna użytkowanego w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z wymogami UE CEN / TS 15912 (NT-Build 504, NT FIRE 053 i NT FIRE 054).

6. Zdolność chemicznego wiązania się z celulozą zawartą w drewnie - nie wymywalny z drewna przez wodę i wilgotność kondensacyjną.

7. Zdolność zabezpieczania ogniochronnego drewna iglastego i liściastego, tak twardego jaki i miękkiego.

8. Zdolność wnikania w struktury drewna bez zamykania porów, drewno nadal „oddycha”.

9. Zdolność ograniczenia biodegradacji drewna dzięki właściwościom antyseptycznym, dezynfekującym i grzybobójczym.

10. Możliwość pokrycia zaimpregnowanego drewna powłokami dekoracyjno-ochronnymi (impregnaty, bejce, farby, oleje, lakiery, lazury, preparaty biobójcze) lub pozostawienie drewna w formie surowej, naturalny wygląd i spatynowienie.

11. Pozytywny wynik badania ISO 5660 dotyczącego pomiaru emisji ciepła i dymu metodą kalorymetru stożkowego.

12. Preparat bezbarwny, bezwonny, nie zmienia koloru drewna, nie powoduje ługowania.

13. Preparat niepalny i nie wybuchowy, łatwy i bezpieczny w aplikacji.

14. Możliwość dowolnej aplikacji: pędzel, wałek, zanurzeniowo lub ciśnieniowo - postępując wg instrukcji producenta.

15. Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

16. Posiada pozytywny atest NIZP-PZH HK/B/0656/01/2017 ważny do dnia 13.07.2022.

Czytaj więcej

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA

Środek HOLZProf został użyty do wytworzenia ekologicznej, trudno zapalnej płyty nie zawierającej formaldehydu, pod nazwą nanokompozyt lignocelulozowy. Technologię wytwarzania nanokompozytu lignocelulozowego opracował Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Poniżej kilka informacji o produkcie, a także certyfikat potwierdzający właściwości płyty wraz z uzyskanym dyplomem za zdobycie złotego medalu:

pobierz informacje o produkcie pobierz dyplom za zdobycie złotego metalu przeczytaj artykuł przeczytaj artukuł