Dokumentacja

Dokumentacja preparatu HOLZProf

01

HOLZProf

Prosimy o przesłanie zapytania drogą mailową w celu przygotowania oferty cenowej lub uzyskania kopi dokumentów tj. ocen, raportów, certyfikatów, świadectw, deklaracji, instrukcji nakładania dotyczących danego gatunku drewna lub jego zastosowania.

Przy zakupie preparatu wystawiane jest zawsze Świadectwo Sprzedaży wykazujące ilość zakupionego produktu z wyliczeniem szacunkowej powierzchni drewna, którą możemy zabezpieczyć. Prowadzimy pełen rejestr sprzedaży. Osoby upoważnione (inwestorzy, kierownicy budowy, strażacy, inspektorzy i inne osoby odpowiedzialne) mogą wystąpić o udostępnienie informacji, czy i w jakiej ilości preparat HOLZProf został zakupiony w naszej firmie.

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA

Środek HOLZProf został użyty do wytworzenia ekologicznej, trudno zapalnej płyty nie zawierającej formaldehydu, pod nazwą nanokompozyt lignocelulozowy. Technologię wytwarzania nanokompozytu lignocelulozowego opracował Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Poniżej kilka informacji o produkcie, a także certyfikat potwierdzający właściwości płyty wraz z uzyskanym dyplomem za zdobycie złotego medalu:

aaaa